دستگاه تک برش

این دستگاه برای برش دادن گل خروجی از دهانه پرس به طول 2متر (1شمش یا 2 شمش) می‌باشد.