فینگر کار و ترانسفر کار

این دستگاه شامل دو ماشین مجزا می‌باشد.

فینگرکار: این ماشین به صورت یک لیفتراک که با 8 چزخ که قادر به حرکت با سرعت 125 متر در دقیقه می باشدکه محصول تولیدی داخل الواتور را برداشته و بر روی دستگاه ترانسفرکار قرار گرفته و با سرعت 140 متر در دقیقه مقابل هر سلول از خشک کن قرار گرفته و محصول را داخل قفسه ها می گذارد.