مبدل هوای گرم مرکزی

این دستگاه جهت خشک کردن آجر با ظرفیت 5/100 میلیون کالری در ساعت طراحی گردیده است.