میز داخل الواتور

این دستگاه انواع آجر (نما-تیغه بلوک سقفی) را که بر روی پالت ها مستقر گردیده با 90 درجه چرخش به داخل الواتور تولید (جهت طبقه بندی) هدایت می نماید.
ابعاد دستگاه متناسب با طول پالت و آرایش بندی ماشین آلات می باشد.