ونتیلاتور 2000

این دستگاه برای انتقال هوای گرم به داخل سلولهای خشک کن طراحی گردیده است.

ظرفیت دستگاه 135000 مترمکعب در ساعت می باشد.